Friday, 18 September 2015

BENGKEL PEMURNIAN CUSTODIAN ASET

Pada 17-18 September 2015 telah diadakan Bengkel Pemurnian Custodian Aset di bilik mesyuarat Pusat Kesihatan. Tujuan bengkel ini diadakan adalah antaranya, untuk mengemaskini maklumat harta Pusat Kesihatan dengan nama pegawai yang dipertanggungjawabkan dan menyemak semula status custodian/aset inventori yang sedia ada. Wakil bagi setiap kumpulan adalah antara yang hadir semasa bengkel ini dijalankan.Antara peserta bengkel yang hadir

Kelihatan wakil dari Pejabat Bendahari juga turut serta iaitu En Helmi 

Fokus mendengar..