Tuesday, 29 November 2016

KAIZEN TONG KITAR SEMULA

Pada 29 November 2016 salah seorang ahli Zamrud telah membuat inovasi pada tong kitar semula. Idea ini telah tercetus setelah melihat tong kitar semula dipenuhi sampah sarap di dalamnya oleh pengguna yang tidak bertanggungjawab. Pengguna sewenang-wenangnya membuang terus sampah  kerana melihat tong yang terbuka.Masalah ini seringkali berlaku dan penyelesaiaannya adalah dengan membuat gambarajah bagi setiap tong menunjukkan simbol bahan kitar semula. Setiap gambarajah itu dibuat potongan bagi memudahkan bahan kitar semula dapat dimasukkan ke dalam tong.

Gambar di sebelah kiri adalah tong kitar semula sebelum dibuat penambahbaikkan.
Gambar di sebelah kanan pula menunjukkan kesalahan yang dilakukan oleh pengguna iaitu membuang tisu dan kotak minuman di dalam tong kitar semula untuk kertas.

Cara-cara membuat penambahbaikkan pada tong dengan membuat gambarajah simbol setiap tong dan hasilnya.


Hasil inovasi.


No comments: