Friday, 17 February 2017

EKSA??

         Apa yang dimaksudkan dengan EKSA? EKSA adalah singkatan daripada Ekosistem Kondusif Sektor Awam yang  merupakan inisiatif dari MAMPU. Penjenamaan semula ini ini adalah bertujuan menambahbaik pelaksanaan amalan 5S, dengan menyokong kepada pewujudan persekitaran kerja yang kondusif selaras dengan usaha untuk memperkukuhkan budaya organisasi berprestasi tinggi dan inovatif dalam kalangan agensi–agensi sektor awam. Pusat Kesihatan UiTM beralih pula ke arah pensijilan EKSA dari MAMPU. JOM EKSA!No comments: