Monday, 17 April 2017

AUDIT DALAMAN EKSA ZAMRUD BIL 1/2017

Pada 12 April 2017, audit dalam EKSA Pusat Kesihatan telah dijalankan di setiap zon. Pn. Habibah dan En Fazreen selaku auditor untuk kumpulan Zamrud telah menjalankan audit di sebelah pagi. Audit kali ini merupakan audit yang pertama setelah Pusat Kesihatan beralih dari QE5S kepada EKSA.

Ahli kumpulan menjelaskan berkaitan kriteria audit Zamrud kepada auditor.

Auditor sedang meneliti dokumen di dalam bilik Rekreasi.

Auditor menjalankan audit di dalam bilik Rekreasi.

Di dalam makmal perubatan.

Auditor melihat hasil tanaman hidroponik yang terletak di atas bumbung.

Auditor melihat dokumen kumpulan Zamrud.

No comments: